The Stallions

Khadillac PGA

(Khadraj NA x GAI Fantasha)
2006 Purebred Bay Stallion

TS Virtuoso

(CA Hermoso x BJ Outragous Girl)
2007 Purebred Bay Stallion